Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Koło Pszczelarzy w Kochanowicach

Mariusz Ploska - Prezes

REFUNDACJA ZAKUPU MATEK I ODKŁADÓW Z KOWR Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie istnieje możliwość zakupu matek i odkładów pszczelich na dotacje. Możliwość tą mają wszyscy pszczelarze z koła (nie trzeba posiadać numeru sprzedaży bezpośredniej ani RHD, nie jest też wymagane posiadanie na dzień 30 września 2020 r. co najmniej 10 rodzin pszczelich). Kwota przypadająca na jedną rodzinę pszczelą w danym kole to 4,60 zł, czyli koło które ma 1000 rodzin pszczelich może mieć zrefundowane zakupy matek, odkładów pszczelich w wysokości 4600 zł i kwota ta nie może być wyższa niż 70% wartości zakupów netto. Matki pszczele muszą być zakupione w pasiekach realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa -lista ofert hodowców jest dostępna tu: http://rzpcz.pl/matki2021. Przewiduje się refundację kosztów podstawowych, nie wyższą niż 70% kosztów netto wynikających z dokumentów, z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa netto pakietu/odkładu pszczelego przyjęta do refundacji nie przekroczy 200 zł/sztukę i cena jednostkowa netto matki pszczelej przyjęta do refundacji nie przekroczy 200 zł/sztukę. Pszczelarz w danym sezonie nie może otrzymać wsparcia do zakupu matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, więcej niż 50% liczby posiadanych przez niego na dzień 30 września 2020r. pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich. Limitu 20% pakietów i odkładów pszczelich nie stosuje się do małych pasiek (do 6 pni pszczelich). Czyli jeśli ktoś miał zgłoszone 10 rodzin to może kupić maksymalnie 5 matek albo 4 matki i 1 odkład. Matki/odkłady zamawiamy indywidualnie u któregoś z hodowców z powyższej listy, ale ilość, rodzaj i cenę zamówionych pszczół należy zgłosić do koła, bo płatnikiem jest Regionalny Związek Pszczelarzy (musimy sporządzić listę i przekazać ją do RZP) . Po zgłoszeniu należy wpłacić na konto koła kwotę wskazaną przez hodowcę wraz z kosztami przesyłki (pieniądze przekażemy do RZP, żeby mogli zapłacić hodowcom). Więcej szczegółów na stronie RZP w komunikacie Zarządu: http://rzpcz.pl/docs1/Komunikat_Zarzadu_RZP_marzec_2021.pdf Informację o zamówionych matkach/odkładach należy przekazać telefonicznie K. Moj- Rydzewskiej do 28.05.2021 r. - tel. 791248743.

 

Numer konta:
24 1600 1462 1865 8947 4000 0001
BNP Paribas

AKTUALNOŚCI:

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBLIŃCU

Utworzono dnia 17.08.2022

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny