Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia

Historia Gminnego Centrum Kultury i Informacji jest niezwykle bogata i długa bowiem sięga lat sześćdziesiątych. Ostatecznie powstało w wyniku połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kochanowicach (GOK) z Gminnym Centrum Informacji w Jawornicy (GCI). Ale wróćmy do korzeni tej instytucji. Działalność GOK-u zainaugurował otwarty 01.02.1965 roku Wiejski Dom Kultury. Obiekt ten powstał w głównej mierze w czynie społecznym, choć częściowo jego powstanie wspomogły państwowe środki finansowe. Ośrodek ten miał zapewnić społeczności lokalnej możliwość udziału w pracach społecznych oraz kulturalnych na rzecz wszystkich. W roku 1968 Wiejski Dom Kultury otrzymał dyplom uznania w konkursie na „Najlepiej pracującą wiejską placówkę kulturalną". Rok 1970 dla pracy kulturalno - oświatowej Wiejskiego Domu Kultury nie był łatwy. Z uwagi na remont szkoły w Kochanowicach sala widowiskowa została podzielona na trzy izby lekcyjne. Mimo tych utrudnień dotychczasowa praca WDK była kontynuowana. Sytuacja ta trwa do roku 1972. W lutym 1973 roku zaczyna znów swoją działalność w pełnych warunkach lokalowych. Życie kulturalne rozkwita. Grupy działające przy WDK odnoszą sukces za sukcesem. Wiejski Dom Kultury od 1978 roku funkcjonuje jako Gminny Ośrodek Kultury. Działalność kulturalna zostaje rozszerzona, powstają nowe kółka zainteresowań. 13 grudzień 1981 roku nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie GOK-u - zawieszona zostaje działalność GOK-u, którą wznowiono dopiero w marcu 1983roku. Od tej pory Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swą działalność nieprzerwanie. Powstają nowe sekcje zainteresowań, z którymi wiąże się duże nadzieje.
Gminne Centrum Kultury i Informacji powstało w dniu 18.02.2005r. w wyniku fuzji Gminnego Ośrodka Kultury w Kochanowicach (GOK) i Gminnego Centrum Informacji w Jawornicy (GCI), te zaś utworzono w 09.10.2003r. w wyniku dofinansowania MGPiPS.
Wniosek o przyznanie grantu MGPiPS na dofinansowanie projektu celem utworzenia Gminnego Centrum Informacji skierowany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, został wyróżniony listem gratulacyjnym jako jeden z najciekawszych i najlepiej przygotowanych projektów i uzyskał maksymalne dofinansowanie w wysokości 64.000zł.
Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia w podstawowy sprzęt do prowadzenia działalności informacyjnej m.in.:

 • 10 komputerów,
 • drukarka laserowa,
 • drukarka kolorowa,
 • skaner,
 • kserokopiarka,
 • meble biurowe,
 • materiały biurowe,
 • instalacja łącza DSL

Uroczyste otwarcie GCI odbyło się w dniu 22 października 2003 roku, w którym na zaproszenie Wójta Gminy Ireneusza Czecha uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.:

 • Starosta Powiatu Lublinieckiego,
 • Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Częstochowie,
 • Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu,
 • Burmistrz Miasta Woźniki,
 • Dyrektor Filii Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Częstochowie,
 • Radni Rady Gminy Kochanowice z jej przewodniczącym Jerzym Pietrek,
 • Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy Przedszkoli gminy Kochanowice,
 • Kierownicy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach,
 • Kierownik Oddziału Parków Krajobrazowych w Herbach,
 • sołtysi i rada sołecka z Jawornicy,
 • proboszcz parafii Jawornicy Jan Cichowski, który dokonał poświęcenia nowo otwieranej placówki.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny