Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nasze projekty

Projekty na które otrzymaliśmy dofinansowanie:

 1. "Aktywizacja zawodowa bez granic" - Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, rok 2003 - 64 000zł
 2. Fundacja Wspomagania Wsi - 7 150 zł. (w ramach dotacji odrestaurowano ponad 100 - letni krzyż w Droniowicach).
 3. Polsko Amerykańska - Fundacja Wolności, program "Równać Szanse", projekt "Śladami historii nigdzie niespisanej" - 20 000 zł. (w ramach dodacji zakupiono kamerę oraz przeprowadzono warsztaty filmowe i dziennikarskie).
 4. Fundacja Grupy TP oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych "Rzeczpospolita Internetowa", projekt Okno na świat - 50 000 zł. W ramach Lokalnej Grupy Działania utworzono Centrum Informacji w Kochcicach: zakupiono urządzenie kserograficzne, drukarkę, skaner,.itp
  Prowadzone były kursy jęzkowe: j. angielskiego i j. niemieckiego, a także kółka: fotograficzne, historyczne, komputerowe Dodatkowo pozyskano projektor wraz z ekranem, laptop, aparat cyfrowy, kamerę internetową.  
 5. Projekt "Bo warto się uczyć" - w 2008r. pozyskano 44 715,00 zł w ramach Priorytetu IX. " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" w ramach Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach Programu prowadzone są 80 godzinne kursy z języka angielskiego (poziom podstawowy, średniozaawansowany) oraz z języka niemieckiego (poziom podstawowy, średniozaawansowany). 
 6. Projekt "Nauka drogą do sukcesu" - 2011r. sfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Piorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W ramach projektu prowadzone są 80 godzinne kursy z języka angielskiego (poziom podstawowy - 2 grupy, średniozaawansowany i z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Projekt obejmuje mieszkańców gmin: Ciasna, Herby i Kochanowice.
 7. Projekt "Poszerzaj horyzonty, zdobywaj wiedzę" - 2013r. w ramach partnerstwa ze szkołą językową "Absolwent" w Częstochowie - beneficjentem programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Piorytet IX, Działanie 9.5. W ramach programu prowadzone są kursy z języka angielskiego (poziom podstawowy, zaawansowany) i z języka  niemieckiego (poziom podstawowy, średniozaawansowany).
 8. Projekt "Muzyczne Marzenia - Studio Nagrań Dźwiękowych" - 2013r. współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach projektu zakupiono sprzęt przeznaczony do realizacji nagrań dźwiękowych oraz przeprowadzono prace remontowe pomieszczenia piwnicznego GCKiI.
 9. Projekt "Zdobądź Nowy Zawód" - 2013r. skierowany do mieszkańców powiatu lublinieckiegow ramach projektu można było skorzystać w GCKiI w Kochanowicach z bezpłatnych kursów i szkoleń w następujących tematach: ogrodnik terenów zieleni, prawo jazdy kategorii D dla C, kelner/barman, florysta/bukieciarz, operator koparko-ładowarki, drwal/pilarz, kucharz, kosztorysant budowlany. GCKiI realizowało projekt we współpracy ze Stowarzyszeniem PRO PAROCHIA w Wysokiej - beneficjentem projektu, który pozyskał dofinansowanie na ten cel.
 10. Projekt Plenerowe Warsztaty Plastyczne "Różanecznikowy czar" - 2012r. zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach w ramach dofinansowania przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER oraz dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska".

Ponadto dofinansowania pozyskano w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego :

 • w 2006r. pozyskano 4000 zł na wydanie książki M.Hoffmann "Między prawdą a legendą"
 • w 2007r.pozyskano 4000 zł, dotacja przeznaczona była na wydanie II edycji tej samej książki
 • w 2006r. pozyskano 4000 zł. W ramach dotacji zorganizowano Regionalny festyn pn. "II Święto Kwitnącego Różanecznika".
 • w 2007r. pozyskano 4000 zł. Dotację przeznaczono na zorganizowanie kolejnej edycji "Święta Kwitnącego Różanecznika"
 • w 2006r. pozyskano 4000 zł. Dotację przeznaczono na zorganizowanie VIII Regionalych Dni Kultury Chrześcijańskiej"
 • w 2007r. dofinansowanie w wysokości 4000zł na IX Regionalne Dni Kultury Chrześcijańskiej
 • w 2008r. pozyskano 5000 zł na zorganizowanie "IV Święto Kwitnącego Różanecznika"
 • w 2008r. dofinansowanie w wysokości 6000zł na "X Regionalne Dni Kultuy Chrześcijańskiej"
 • w 2008r. pozyskano 4000 zł na Różanecznikowy czar - IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Różanecznik urok i magia". Dotację przeznaczono na wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty plastyczne, zakup nagród dla zwycięzców, zakup materiałów niezbędnych do zrealizowania zadania.
 • w 2011r. dofinansowanie w wysokości 11 261,62 zł na zorganizowanie "VII Święto Kwitnącego Różanecznika". 
 • w 2014r. pozyskano dofinansowanie w wysokości 38 619,60 zł na zorganizowanie "Od natchnienia do sztuki - Jubileusz Święta Kwitnącego Różanecznika jako finał pleneru malarskiego, przedstawienia teatralnego i konkursu plastycznego".
 • W ramach współpracy z sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej pozyskano w latach 2010-2014 coroczne dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, przygotowując wnioski na konserwację średniowiecznych fresków w sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny